camchain.jpg

Heavy-Duty Cam Chains

camchain.jpg BF05Mx116 $139.95

Heavy Duty Cam Chain - Suzuki GSXR750 (thru 1987, and 1990 - 1991).

camchain.jpg BF05MUx114 $89.95

Heavy Duty Cam Chain - GSXR1100w (1993 - 1998), Hayabusa Conversion Kit.

camchain.jpg BF05Mx94 $79.95

Heavy Duty Cam Chain - Honda CB750 (all models thru 1978).

camchain.jpg BF05MUx120 $89.95

Heavy Duty Cam Chain - Suzuki GS1100/1150, GS750/850/1000 2 Valve.

camchain.jpg 92RHM2010x120 $113.76

Tsubaki Cam Chain - YZF400 (1998 - 2002), WR426F (1998 - 2002).

hyvo.jpg CC1691 $65.34

CB600F2 (1991-1994), CB600F3 (1995-1998), CB600RR (2003-2010).

hyvo.jpg CC1993 $69.60

CBR900RR (1992-1999), CBR1000RR (2004-2007).

hyvo.jpg CC1900 $69.60

CBR929 (2000-2001), CBR954 (2002-2003).

hyvo.jpg CC1997 $71.77

HONDA BLACKBIRD (1996-2003), YAMAHA R1 (1999-2003).

hyvo.jpg CC4655 $67.76

KAWASAKI ZXR (1995-2002).

hyvo.jpg CC4663 $67.76

ZX6R (2003-2008).

hyvo.jpg CC3796 $71.77

GSXR600 (1997-2000), HSXR750 (1996-1999).

hyvo.jpg CC3607 $65.42

GSXR600 (2001-2009), GSXR750 (2006-2009).

hyvo.jpg CC3603 $68.68

SUZUKI SV650 (2003-2009).

hyvo.jpg CC2661 $65.42

GSXR750 (2000-2005).

hyvo.jpg CC3901 $71.77

GSXR1000 (2001-2006).

hyvo.jpg CC3996 $75.94

SUZUKI BANDIT 1200 (1996-2006).

hyvo.jpg CC3999 $71.77

SUZUKI HAYABUSA (1999-2013).

hyvo.jpg CC4903 $71.77

Kawasaki STX-15 Watercraft (2004-2008).

camchain.jpg BF05MUX116 $169.95

Heavy Duty Cam Chain - GSXR1100w (1993 - 1998), Hayabusa Conversion Kit.

camchain.jpg DID-BS05MHx122 $89.95

Cam Chain - Small pin Kawasaki Z1/KZ1000 crank w/ 30T cam sprockets

camchain.jpg DID-BS05MHx124 $89.95

Cam Chain - Kawasaki Large pin MK 2 style with 32t cam sprockets.