Crank Balancer Dummy Shafts

cbs1300.jpg CBS1300 $29.95

Hayabusa Balancer Dummy Shaft (1999-2009)

cbs1200.jpg CBS1200 $29.95

ZX12 Balancer Dummy Shaft

cbs1400.jpg CBS1400 $54.95

ZX14 Balancer Dummy Shafts (2006-2010) 2-pieces

CBS1000.jpg CBS1000 $29.95

GSXR1000 Balancer Dummy Shaft

cbs1000rr.jpg CBS1000RR $29.95

Crank Balancer Dummy Shaft - Honda CBR1000RR (2008-2012)

cbs1000rr.jpg CBSZX10 $29.95

Crank Balancer Dummy Shaft - ZX10